PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin


§1. DEFINICJE      

1.1. Konto– Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy,
w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.  

1.3. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny
w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.  

1.4. Klient – dalej zwany Kupującym; osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.           
           
1.5. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna
albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.  

1.6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.   

1.7. Sprzedawca -  alebal.pl 96-100 Skierniewice, ul. Batorego 25 wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 836 18 11 451, nr kom. 503 325 085.         

1.8. Sklep internetowy (Sklep)– sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.alebal.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.9. Umowa sprzedaży (Umowa)– umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.    

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE          

2.1. Sklep Internetowy www.alebal.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz sprzedaż hurtową za pośrednictwem Internetu.     

2.2. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania Umów Sprzedaży w Sklepie oraz określa zasady korzystania, ze Sklepu Internetowego www.buyzel.pl  

2.3. Sklep internetowy www.alebal.pl prowadzony jest przez firmę:      
Mariusz Skoczek "Skoma-Graf"
ul. Batorego 25
96-100 Skierniewice
tel. 503 325 085
NIP 8361811451
REGON 100892107    
adres email: biuro@alebal.pl
numer rachunku bankowego : 96 1140 2004 0000 3502 6377 3497     

2.4. Wpisu do CEIDG pod numerem 8361811451 dokonał Prezydent Miasta Skierniewice.
           
2.5. Firma, z siedzibą w Łodzi, ul Jaracza 37, otwarta jest w godzinach od 8.00 do 16.00.     
           
2.6. Klient, będący jednocześnie Kupującym, jest zobowiązany do zapoznania się
z Regulaminem Sklepu.        

2.7. Złożenie zamówienia przez Kupującego świadczy o tym, iż Kupujący zapoznał się z Regulaminem oraz, iż akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania danych postanowień.      

2.8.Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny na stronie internetowej sklepu www.buyzel.pl

2.9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to: 

2.9.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.   

2.9.2. Dostęp do poczty elektronicznej.     

2.9.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.          

§3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Procedura składania i realizacji zamówień   

3.1.1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka
oraz następnie poprzez przycisk „Zamówienie”. Możliwy jest zakup zarówno z jak i bez rejestracji. Zakup bez rejestracji uniemożliwia zbieranie punktów w programie rabatowym.

3.1.2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.    

3.1.3. Zamówienie można składać w godzinach dostępności serwisu internetowego. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego.  

3.1.4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma buyzel.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.         

3.1.5. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący
e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.    

3.1.6. Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości
lub zawierające sprzeczne informacje, do czasu ich wyjaśnienia.   

3.1.7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.buyzel.pl
są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.1.8. Firma wystawia rachunek lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy wprowadzić w stosowane pola dane wraz z poprawnym nr NIP.  

3.1.9. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową z możliwością bezpłatnego odbioru towaru w siedzibie sklepu (po wcześniejszym umówieniu).

3.1.10. Wszystkie zamówienia złożone w sklepie internetowy z chwilą potwierdzenia stają się Umową kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a Firmą w rozumie artykułów ustawy kodeksu cywilnego i tworzą obowiązek zapłaty ze strony konsumenta.          

3.1.11. Oferta skierowane jest do klientów detalicznych oraz hurtowych.

3.1.12. Miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn Usługodawcy.      

§4. DOSTAWA                

4.1.
 W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

4.1.1. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.   

4.1.2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się
o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.    

4.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta.
 

4.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów wymienionych w zakładce "Koszty i sposoby dostawy".   


4.4. Klient jest obciążony kosztami dostawy (wysyłki).     

4.5. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.    
                 
4.6. Sprzedający dokonuje dostawy zamówienia na wskazany przez Kupującego adres. 

4.7. W przypadku zamówienia towaru o wartości przekraczającej 350zł koszt przesyłki pokrywa sklep alebal.pl.
           
4.8. Firma kurierska ma czas 72h (dni robocze) na dostarczenie przesyłki.

§5.  PŁATNOŚĆ     

5.1.
 Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1. Za pobraniem (po potwierdzeniu mailowym).

5.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia). Zamówienie realizujemy po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie

5.1.3. Poprzez system Przelewy24.pl (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.)

5.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. 

5.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty
w całości albo części.

§6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY      

6.1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki.

6.2. Koszty przesyłki do siedziby firmy pokrywa kupujący.          

6.3. W przypadku wymiany towaru z tytułu wady, koszty wysyłki do firmy pokrywa kupujący. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia sprzedający zwróci koszty wysyłki
w równowartości listu poleconego i odeśle towar na swój koszt.   

§7.  REKLAMACJE         

7.1.
 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą,
z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ul. Jaracza 37 , 90-225 Łódź lub drogą mailową: biuro@buyzel.pl

7.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

7.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.5. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7.6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni.

7.3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

7.4. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie posiadają gwarancje producentów. 

7.5. Wszystkie produkty w trakcie przygotowania do wysyłki są sprawdzane przez pracownika Sklepu pod względem zgodności z zamówieniem oraz stanem produktu.         

7.6. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient wykryje w nim wady lub uszkodzenia mechaniczne (zewnętrzne) powstałe podczas dostawy, ma prawo odesłać przesyłkę. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem i poinformować o zaistniałym fakcie.          

7.7. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.        

7.8. W przypadku wystąpienia niezgodności w produkcie paczkowanym reklamację należy złożyć w ciągu 3 dni od dnia otwarcia opakowania (DzU z 2003 r. nr 31, poz. 258).     

7.9. Klient powinien odesłać towar na adres: 

alebal.pl
ul. Jaracza 37
90-225 Łódź

7.10. Do towaru reklamowanego należy dołączyć dowód zawarcia transakcji, np. paragon, fakturę, wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą.        

7.11. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (wyczerpanie zapasów), sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny produkt, o podobnych cechach użytkowych, zgodnie z żądaniami Kupującego. 

7.12. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca niezwłocznie
po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.  

§8.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI    

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów:        
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

8.4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.
z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

8.5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).   

§9. POLITYKA PRYWATNOŚCI          

9.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest alebal.pl – zwana dalej „Administratorem”
i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

9.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.          

9.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie
i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.alebal.pl       

9.5. Cel i zakres zbierania danych

9.5.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:       

9.5.1.1. Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego
na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.          

9.5.1.2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.  

9.5.1.3. Wyrażenie opinii przez Klienta o zawartej Umowie Sprzedaży.   

9.5.2. Odbiorcy danych osobowych:

9.5.2.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, paczkomatem lub przesyłka kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.       

9.5.2.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.           

9.5.2.3. W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla wyrażenia opinii, wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.

9.5.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię
i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).  

9.5.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.           

9.6. Pliki Cookies i dane eksploracyjne     

9.6.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.       

9.6.2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:          

9.6.2.1. Identyfikacji kont Usługobiorców w Sklepie Internetowymi.       

9.6.2.2. Zapamiętywania działań związanych z zamówieniami lub ich realizacją. 
           
9.6.2.3. Dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego.               
  
9.6.2.4. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających między innymi; sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców,
z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.      

9.6.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).   

9.6.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

9.7. Podstawa przetwarzania danych       

9.7.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego. 

9.7.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora albo wyrażenia opinii przez Klienta o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Usługobiorcy/Klienta.            

9.8. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania  

9.8.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

9.8.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.    

9.8.3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

9.8.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@alebal.pl albo pisemnie na adres Administratora.

§10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA        

10.1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem.      

10.2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu.

10.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej. 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administrator.     
                            
11.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.      

11.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:   

11.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem. 
           
11.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.                   

11.4. Wejście w życie i zmiany Regulaminu         

11.4.1. Regulamin Sklepu internetowego alebal.pl  wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.       

11.4.2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.         

11.4.3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.  


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu